Vintage Icons

Super fuel Icon

Savings Icon

Retro tv Icon

X ray specialist Icon

Retro babe 2 Icon

Wwii sailor Icon

Retro babe Icon

Red bug front Icon

Wwii pilot Icon

Red bug back Icon

Wwii marine Icon

Publicad Icon

Toasting Icon

Presenti Icon

3d Icon

Ol royal Icon

Ol tex Icon

3313 Icon

Island girl Icon

Classic cube Icon

White Rose 2 Icon

Heads up Icon

Charge Icon

White Rose 1 Icon

Happytra Icon

Bon voyage Icon

Typewriter Icon

Happy car Icon

Blue bug front Icon

Trumpet Icon

Green bug front Icon

Blue bug back Icon

Television Icon

Green bug back Icon

Black bug front Icon

Sunflower Icon

Black bug back Icon

Analog audio Icon

Gassed Icon

Stand Light 2 Icon

8 ball Icon

Filler up Icon

45 Icon

Down town Icon

Stand Light 1 Icon

Speaker Icon

Phone Jack Icon

Sealed Mail Icon

Seal Icon

Pen Icon

Rucksack Icon

Microphone Icon

Red Rose Icon

Ink 2 Icon

Radio 2 Icon

Ink 1 Icon

Hourglass Icon

Radio 1 Icon

Electrical Outlet Icon

Pocket Watch Icon